Categorieën

ORDERVERWERKING

Na afsluiting van uw winkelwagen en u de bestelling hebt doorgestuurd ontvangt u een ontvangstbevestiging en stuurt de exportafdeling van KOH-I-NOOR u een z.g. Agreement (Orderbevestiging).
Op deze orderbevestiging (
geen factuur) vindt u een overzicht van alle door u bestelde producten en geplande levertijd(en).

BELANGRIJK!
Wij verzoeken u vriendelijk deze orderbevestiging goed te
controleren en ondertekend met firmastempel te retourneren aan:

per email: mailto:vesela@koh-i-noor.cz
per fax: 00420 389 000 502 t.a.v. Kateřina Veselá.

BETALING:
* Levering en betaling van de eerste order geschiedt op basisvan vooruitbetaling. U ontvangt hiervoor een pro-forma rekening.
* De conditie van navolgende orders is: Betaling binnen 30dagen na factuurdatum.

Wij verzoeken u vriendelijk de betalingstermijn niet te overschrijden.

Het verschuldigde factuurbedrag a.u.b. overmaken op de bankrekening die op de factuur vermeld is.
of anders op onderstaande rekening: 

IBAN: IBAN SK65 7500 0000 0000 2576 6053  Swift CEKOSKBX
Name: KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
Address: F.A. Gerstnera 21/3, České Budějovice, 371 30, ČR
Bank: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.
Bank address: Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, ČR 

 

Alle leveringen geschieden op basis van: FRANCO HUIS.

BELANGRIJK!  Orders lager dan € 300,-- worden NIET in behandeling genomen.