Categorieën

Best verkochte producten

ORDERVERWERKING

Na afsluiting van uw winkelwagen en u de bestelling hebt doorgestuurd ontvangt u een ontvangstbevestiging en stuurt de exportafdeling van KOH-I-NOOR u een z.g. Agreement (Orderbevestiging).
Op deze orderbevestiging (
geen factuur) vindt u een overzicht van alle door u bestelde producten en geplande levertijd(en).

BELANGRIJK!
Wij verzoeken u vriendelijk deze orderbevestiging goed te
controleren en ondertekend met firmastempel te retourneren aan:

per email: vesela@koh-i-noor.cz
per fax: 00420 389 000 502 t.a.v. Kateřina Veselá.

BETALING:
* Levering en betaling van de eerste order geschiedt op basis van vooruitbetaling. U ontvangt hiervoor een pro-forma rekening.
* De conditie van navolgende orders is: Betaling binnen 30  dagen na factuurdatum.

Wij verzoeken u vriendelijk de betalingstermijn niet te overschrijden.

Het verschuldigde factuurbedrag a.u.b. overmaken op de bankrekening die op de factuur vermeld staat.

 

Alle leveringen geschieden op basis van: FRANCO HUIS.

BELANGRIJK!  Orders lager dan € 300,-- worden NIET in behandeling genomen.