Privacyverklaring Koh-I-Noor Benelux
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-09-2018.

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Via onze webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens nodig zijn voor uw aanvraag of bestelling of om u te informeren;

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

wij treffen beveiligingsmaatregelen uw persoonsgegevens te beschermen, wijzelf verwerken uitsluitend uw gegevens;

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Koh-I-Noor Benelux vertegenwoordiging door Retime
Website: www.koh-i-noor-benelux.com
KvK: 56825919
Btw-nummer: NL1498.94.946.B.02

Gebruik van uw persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

- NAW gegevens: deze gegevens zijn onmisbaar bij het plaatsen van een bestelling. We moeten weten voor wie de bestelling is en waar we deze naar toe moeten sturen.

- Telefoonnummer: als het nodig is dan willen we u makkelijk kunnen bereiken voor een vraag over uw order.

- Factuuradres: deze gegevens hebben we nodig om de factuur naar het juiste adres te kunnen sturen.

- E-mailadres: om gegevens, informatie en bestanden met u te delen

- Kvk- en btw-nummer: Koh-I-Noor is leverancier voor bedrijven. Aan de hand van deze gegevens controleren wij dit en vermelden deze gegevens op uw factuur.

Toegang tot uw account
U heeft de mogelijkheid om na registratie deze gegevens te bewaren en hiermee in te zien. Zo hoeft u niet elke keer opnieuw alle gegevens in te voeren en kunt u makkelijk contact opnemen over uw bestellingen. U kunt bij ons altijd zelf uw gegevens wijzigen of laten verwijderen.

Vragen via ons contactformulier
Het mogelijk om contact op te nemen via ons contactformulier. We vragen u om een aantal gegevens om uw vraag makkelijker te beantwoorden, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vraag en deze worden verwijderd als uw vraag is afgehandeld.

Vragen via e-mail
Het is ook mogelijk om contact op te nemen via een email. We gebruiken deze gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vraag en ze worden verwijderd als uw vraag is afgehandeld.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens zodat Koh-I-Noor de bestelling aan kan nemen. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, zoals verzendhuizen. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Nieuwsbrief
Wij bieden ‘Specials’ aan waarmee wij klanten informeren over onze producten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich met 1 klik kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming bij uw aanmelding als klant toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens alleen aan Koh-I-Noor ten behoeve van afwerking van een bestelling. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

Beveiliging
Wij hebben en optimaliseren beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Onder andere door:

- Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

- Wachtwoorden worden gehasht opgeslagen.

- Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard.

- Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

- De site is voorzien van technische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.

- Alle systemen waarin de persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Retime
T. +31 (0)648 615 150
info@retime.nl